Ako na redesign e-shopu

Redesign je medzi UX odborníkmi často skloňovanou témou, a správne redesignovať nemusí vedieť každý.  V rámci toho, že sa tomu v Heureke intenzívne venujeme, pre vás náš UX guru Marek Brumlich pripravil 12 stručných pravidiel, ktoré vám pomôžu prejsť procesom redesignu jednoducho.

Ako úplne prvý krok odporúča Marek rozdeliť si redesign na 3 hlavné časti – prípravnú, designovú a vývojovú.

Ako vyzerá fáza prípravná:

Zhromažďujte dlhodobo spätnú väzbu. Akékoľvek postrehy, pripomienky a poznámky, od užívateľov ale napríklad aj z rodiny, si schovávajte. Pomôžu vám, keď si urobíte prehlaď jednotlivých typov stránok (kategórie, detail produktu apod.) a vytvorte si bázu know-how a problémov, ktoré je na stránkach potreba riešiť.

Merajte, merajte priebežne. Aj keď sa zrovna nechystáte redesignovať, priebežné čísla vám v dobe, kedy sa pre to rozhodnete, veľmi pomôžu. (heat mapy, A/B testy,…). S tým tiež súvisí rozdelenie projektu na jednotlivé časti (užívateľský účet/homepage/detail produktu…). Na jednotlivých častiach sa vám budú lepšie sledovať, a prípadne argumentovať zmeny.

Zisťujte očakávania managementu a stakeholderov. Porozprávajte sa a vysvetlite si, čo ktorá zmena prinesie. Zároveň s tým si stanovte aspoň orientačnú roadmapu a určite deadliny. V rámci návrhu, štruktúry, designu aj copywritingu vás čaká niekoľko desiatok iterácií.

Založte si komunikačný kanál/skupinu. Využite napríklad Slack alebo ďalšie nástroje tak, aby ste mohli jednoducho a rýchlo komunikovať, informovať o novinkách alebo získavať okamžitú spätnú väzbu od  kolegov/vedenia.

Fáza designová

A sme zase pri dátach – zhromažďujte všetky dáta, ktoré máte. Vytvorte si hypotézy na základe pohľadu do štatistiky (Google Analytics apod). Zistite výužívanie jednotlivých prvkov webu, ich viditeľnosť. S tím súvisia tiež persony – pokiaľ je nemáte, vytvorte si ich. Nenavrhujte design ‚pre všetkých a pre nikoho‘.

Užívateľsky testujte aj existujúce časti webu. Často zistíte, že užívateľom chýba iba maličkosť, ktorú môžete lacno a jednoducho zapracovať. Podľa toho tiež operatívne prehodnocujte priority jednotlivých častí. Je daná časť naozaj aktuálna? Na základe dát a zistení si poviete, či je daná časť prioritou na prerobenie.

Dôležité je prezentovať wireframe (čo to je?) stakeholderom. Prizvite aj tím, ktorý na projekte bude pracovať a kľudne aj ostatných záujemcov z firmy. Dôležité je vysvetliť, prečo ste zvolili dané riešenie a dôležité zmeny musíte mať podložené kvalitnými dátami a výskumom.

Najmite si externého konzultanta. Pomôže, pokiaľ sa nezhodnete a môže dodať svieži vietor do projektu

Samozrejmosťou – predovšetkým u väčších projektov – je dobrý copywriter (človek, ktorý textovo zjednotí všetky stránky a udržia linku vašej komunikácie). Veľmi dôležité je také SEO špecialista – vo väčších weboch by mal byť UXákovou ‚pravou rukou‘.

Pokiaľ za sebou máme tieto dve fázy, ostáva to ‚jediné‘ – pustiť sa do vývoja.

Vývojová fáze

Odprezentujte vopred tímu, ktorý bude projekt programovať, celkový koncept. Ideálne je prizvete už v rámci designovej časti. Budú potom nad projektom lepšie premýšľať a vezmú ho za svoj. S tým súvisí tiež alokovať dostatočný počet ľudí, najlepšie celý tím (min. frontenďák + backenďák).

Vyjasnite si s tímom technológie, ktorými sa bude vyvíjať a behom vývoja ich nemeňte. V prípade väčšieho projektu myslite na prepojenosť a zaistite dostatočne dopredu všetky potrebné náležitosti z backendu (API apod.).

Definujte MVP, teda minimálnu časť, ktorú môžete čo najskôr vypustiť a ukázať užívateľom. Pokiaľ robíte redesign je vhodné dodať funkcionalitu, na ktorú sú užívatelia zvyknutí. U nových častí to je možné aj postupne. Nezabudnite rozdeliť projekt na časti, ktoré budete vypúšťať postupne. Môžete ukázať napríklad len jednu záložku v rámci detailu produktu alebo nové filtrovanie v rámci kategórie a doručovať postupne.

Stanovte si deadline pre jednotlivé časti. To je dobré robiť po rozpísaní jednotlivých úloh, ktoré vedú k celku do stories. Na základe zložitosti stories ste schopní odhadnúť obsah a dĺžku trvania práce s presnosťou na týždne.

Ani tu nezabudnite poctivo zbierať spätnú väzbu už v priebehu. Nebojte sa toho, byť agilný, A/B testovať, pýtať sa užívateľov…všetky tieto kroky vám pomôžu produkt doviesť k dokonalosti.

Redesign je beh na dlhú trať, a je to komplexný proces, ktorý častokrát trvá dlhé mesiace a roky. Rady sú súčasťou manuálu vytvoreného z prednášok konferencie UXaCRO Summitu 2017, kde Marek prednášal.

Jeden komentár k “Ako na redesign e-shopu”

Pridaj komentár