Lekcia 6: Ako poznám, či je produkt zaradený?

A čo robiť, keď zistím, že nie je? Všetky produkty, ktoré nám zasielate pomocou XML feedu, sa zobrazujú vo výsledkoch fulltextového vyhľadávania. Tento článok sa týka produktov, pre ktorú máme na Heureke kategóriu.

Ako spoznám, že mám zaradené produkty?

Ku kontrole produktov slúži Prehľad spárovanosti, ktorý nájdete v administrácii svojho obchodu.

Vaším cieľom je samozrejme mať všetky produkty v riadku Zaradené produkty. Tieto produkty sú zaradené a zobrazujú sa v produktovom katalógu.

Novo zaslané produkty nájdete v čakajúcich produktoch, prípadne v čakajúcich kategóriách.

Do týchto riadkov sa môžu dostať aj už zaradené produkty, u ktorých došlo k nejakej zmene mena, CATEGORYTEXT, prípadne sa im zmenila URL.

Ak máme pre vaše produkty už pripravenú sekciu, len ešte nie je aktívna, uvidíte produkty v Neaktívne kategórie. Všetky vyššie uvedené majú jedno spoločné – pre spárovanie produktov už viac urobiť nemôžete.

Ignorované kategórie

Ak nájdete nejaké kategórie, ktoré boli ignorované, odporúčame skontrolovať nasledujúce:

  • zasielate čo najpodrobnejšiu kategorizačnú cestu (ideálne posielajte kategóriu podľa stromu Heureky, kedy dôjde k automatického párovaniu sekcií),
  • neposielam pod jednou kategóriou viac druhov produktov, napríklad stany a spacie vaky, apod.,
  • máme pre vaše produkty kategóriu,
  • nespárované produkty.

Do tohto riadku sa môžu produkty dostať z nasledujúcich dôvodov:

  • chybná kategória – produkty zasielate do sekcie, kam nepatria; u týchto produktov je potrebné zmeniť CATEGORYTEXT,
  • chybný názov produktu – názov produktu nespĺňa povinný názov; je potrebné zmeniť PRODUCTNAME (prípadne PRODUCT).

Dátové prehľady – Spárovanosť produktov

Novo v administrácii obchodu nájdete záložku Dátové prehľady, v ktorých je prehľad Spárovanosť produktov. V tomto prehľade nájdete nespárované produkty, ku ktorým sa snažíme podľa EAN kódu nájsť už schválené produktové karty, aby ste sa mohli pozrieť, ako by mali vyzerať správne názvy vašich nezaradených produktov.

Pridaj komentár