Košíkové reporty

U týchto dvoch reportov sme sa zamerali na Košík a sú teda dostupné len tým, ktorí majú na Heureke Košík aktívny. Ďalej si môžete prečítať, čo všetko jednotlivé reporty ponúkajú a čo z nich všetko zistíte.

Prvý z reportov vás informuje o tom, koľko produktov váš obchod v Košíku ponúka, koľko produktov je nedostupných kvôli vypnutiu Košíku pre danú kategóriu a nakoniec aj ďalšie dôvody, prečo vám v Košíku niektoré produkty môžu chýbať. Týmito dôvodmi môžu byť napríklad chyba API, chyba pri spracovaní XML a pod. Je potrebné spomenúť, že report nemožno generovať spätne, ale vždy vám ukáže len aktuálny stav a ako predošlé reporty je generovaný vždy 1x denne počas noci. A čo v tomto CSV reporte nájdete?

 • date – dátum generovania reportu
 • shopId – unikátne ID obchodu
 • productIdHeureka – ID produktu
 • productNameHeureka – meno produktu
 • offerIdHeureka – ID ponuky
 • categoryHeureka – kategória produktu
 • cartOffer – či je ponuka povolená pre predaj v košíku
 • missingCartOfferReason – dôvod nedostupnosti ponuky v košíku

Tým druhým, ktorý vás určite poteší, je report o výkonnosti Košíku. Ten vás bude informovať o predajoch v Košíku, a to konkrétne o počte objednaných kusov, o cene za objednávky, províziu Heureky a doručí vám aj PNO (podiel nákladov na obrate). Report obsahuje záznam len pri výrobkoch, ktoré boli skutočne objednané, nie u všetkých produktov v košíkovej ponuke. Dáta sa v tomto reporte generujú za 5 predchádzajúcich mesiacov + aktuálny mesiac. V aktuálnom mesiaci potom máte možnosť vidieť dáta za doteraz prebehnuté dni. Opäť sa potom tento report na strane Heureky aktualizuje 1x denne počas noci. A z čoho sa CSV report skladá?

 • date – dátum vygenerovania reportu
 • shopId – ID eshopu
 • shopName – meno eshopu
 • productIdHeureka – ID produktu na Heureke
 • productNameHeureka – meno produktu
 • itemIdShop – ID produktu u obchodníka
 • categoryHeureka – kategória
 • ordersCount – počet objednávok
 • priceTotal – celková cena
 • provisionHeureka – provízie Heureky
 • pno – podiel nákladov na obrate

Jednotlivé reporty si môžete stiahnuť vo vašej administrácii pod týmito odkazmi:

Štatistiky košíku
Prehľad košíkových produktov


Zaujíma vás, ako pracovať s dátami, ktoré získate z Heureky? Mrknite sa na seriál edukačných videí TU.

Jeden komentár k “Košíkové reporty”

Pridaj komentár