AKTUÁLNY STAV DOPRAVCOV NA SLOVENSKU

Dali sme dohromady základný prehľad dopravcov a ich zmeny v doručovaní vašich zásielok. Buďte zhovievaví, využívajte primárne online platby a dodržujte karanténu. Aktuality sa snažíme dopĺňať ihneď, ako sa o nich dozvieme. Odoberajte náš blog a sledujte tiež náš Twitter, nech vám nič neunikne.

Slovenská pošta (web SP – sekcia Preventívne ochranné opatrenia)

Slovenská pošta upravuje doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov „Do vlastných rúk“, „Doručenkou/eDoručenkou“, „Dobierkou“, ale aj zásielok zaťažených inými poplatkami (napr. zásielky colného konania)). Pozastavuje ich doručenie na adresu doručovateľom, bude ich len oznamovať. Tieto zásielky budú uložené na pobočkách pôšt a zákazník dostane do schránky oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok). Pri službe elektronické oznamovanie zásielok zas elektronickú notifikáciu zaslanú na e-mail alebo SMS.  

Vydávanie vyššie uvedených druhov zásielok bude zabezpečené pri priehradke na poštách, pričom úložná lehota týchto, tak zvaným oznámeným zásielkam je automaticky predĺžená o ďalších 14 kalendárnych dní, bez vyberania poplatku za službu. Odberná lehota ostáva nezmenená, teda sa nepredlžuje, pre zásielky so skrátenou odbernou lehotou (s označením „Uložiť….dní) a zásielky so službou „Neukladať“.

Ostatné doporučené zásielky bude Slovenská pošta doručovať vhadzovaním do domovej listovej schránky. Pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do poštovej schránky, bude uložená na pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky na pošte.

Doručovanie obyčajných listových zásielok pokračuje ako doposiaľ. Zásielku doručovateľ vhodí do poštovej schránky. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do schránky, bude uložená na pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky zákazníkovi v schránke.

Odporúčania a usmernenia pred a pri návšteve pobočiek Slovenskej pošty:

 • zvážte návštevu pobočky a ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu, použite BalíkoBOX alebo počkajte na upokojenie situácie
 • do pobočky vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy;​ poradový lístok si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty
 • v prípade, že zásielku nepotrebujete prevziať, veľmi radi Vám ju uložíme na pobočke počas celej úložnej doby
 • pre čakanie na služby, prosíme, využite priestor pred budovou pošty
 • udržiavajte si odstup voči ostatným zákazníkom a zamestnancom
 • do pobočky vstupujte s rúškom alebo si zakrývajte tvár pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve pobočky
 • pred a po návšteve pobočky si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky
 • na vybavenie záležitostí na pobočke si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie
 • v priestoroch pobočky sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • zaplaťte na pobočke platobnou kartou, aby ste neprichádzali do kontaktu s hotovosťou
 • pristupujte prioritne k priehradkám, ktoré majú predelený priestor medzi zákazníkom a pracovníčkou pri priehradke
 • rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie

Odporúčania a usmernenia pri preberaní zásielok od doručovateľov alebo kuriérov Slovenskej pošty:

 • ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, potenciálne môžete šíriť vírus na našich zamestnancom
 • ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA
 • ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte
 • zásielka vás počká na pošte, predlžujeme odberné lehoty k 18 dňom pribudne ďalších 14 dní
 • zvážte prebratie zásielky, presmerujte si zásielku na poštu, alebo do BalíkoBOXu; prípadne komunikujte s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia
 • ak je to možné prevezmite zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore
 • doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu použite svoje pero, použite VŽDY rúško a rukavice
 • v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte
 • naši zamestnanci sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva ak niekto poruší povinnú domáci izoláciu / karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých osobu na úrad nahlásia; za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659€

DPD (web DPD – sekcia Opatrenie koronavírus)

 • medzinárodné zásielky sú doručované so zdržaním
 • zmena otváracích hodín na pobočkách: Bratislava, Trnava, Nitra, Dolný Hričov, Vlkanová, Košice a to od 10 do 16 hod
 • Na pobočkách Trenčín, Poprad, Rimavská Sobota, Prešov, Dunajská Streda, Humenné, Ružomberok, Prievidza, Nové Zámky, Levice, Senica, Martin a to od 9 do 10 a od 14 do 16 hod
 • Od 16.3 sú uzavreté PickUp pointy

ZÁSIELKOVŇA (blog Zásielkovňa)

 • vstupovať na výdajné miesta po jednom a dodržiavať odstup 1.5 metra
 • ak je zásielka na zavretom výdajnom mieste, bude presmerovaná na   najbližšie otvorené výdajné miesto, doručenie sa tak predĺži o cca 1 deň, príjemca dostane SMS o novom výdajnom mieste
 • platba na dobierku v hotovosti nie je možná, je možné ale využiť platbu online a to špeciálnu cez SMS
 • príjemca môže požiadať o zmenu dodanie na adresu, je potrebné využiť online formulár a táto služba je spoplatnená čiastkou 3€
 • v prípade, že príjemca svoju zásielku nevyzdvihne, tá sa vráti odosielateľovi. Ohľadom vrátenia platby za už uhradenú zásielku je nutné kontaktovať priamo internetový obchod

GEIS (web Geis.sk – sekcia Koronavírus)

 • služba OSOBNÝ ODBER je od 18. 3. zrušená, tieto zásielky budú automaticky vrátené odosielateľovi
 • vodič/kuriér má právo odmietnuť predanie zásielky z dôvodu nezodpovedajúceho nariadeného ochranného vybavenia – rúška či akékoľvek iné zakrytie nosa, úst (šatka, šál, a i.). V tomto prípade bude zadaný status „Nedoručené – príjemca nemá ochranné pomôcky“.
 • S účinnosťou od 23.3 sa mení pracovná doba Zákazníckeho centra a to od 8 do 16:30 hod.

InTime (web InTime.sk)

 • Od 23. 3. je znovu možné využívať DOBIERKU – avšak len s platbou kartou, teda bezhotovostne
 • Sobotné doručenie je pozastavené
 • Nie je možný osobný odber a podaj zásielok na všetkých strediskách a v centrále spoločnosti v Ivanke pri Dunaji.
 • Pozastavené je podpisovanie zásielok (elektronické podpisovanie) pri prevzatí zásielky príjemcom. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na službu Biometrický podpis.

GLS (web GLS.eu sekce inforamcie pre zakaznika)

Doručovanie kuriérom na domáce adresy zatiaľ prebieha štandardne, avšak žiadame všetkých príjemcov, aby pri preberaní balíkov dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia najmä:

 • Používať rúško, respirátor, inú ochranu tváre, prípadne rukavice
 • Nečakať na kuriéra v byte/v dome, ale vyjsť pred dvere na prebratie zásielky
 • Na zaplatenie dobierky využívať bezhotovostné platby

Jeden komentár k “AKTUÁLNY STAV DOPRAVCOV NA SLOVENSKU”

Pridaj komentár